Co je to UX z pohledu webu?

Co je to UX z pohledu webu? Co je to UX, lze najít jednoduše třeba na Wikipedii. Z pohledu webu se jedná o spoustu nástrojů, technik a činností, které můžeme řešit při návrhu, redesignu nebo jen optimalizaci webu.

Jednoduše se dá také říci, že UX je to, co bychom měli řešit u webu, před tím, než se začne zpracovávat jeho grafický návrh. Takové UX je ideální i jako zadání pro firmu, která web postaví. Může jej vytvořit jiná firma nebo přímo firma, která web staví.

Níže napíšu 3 hlavní body, které jsou pro základní pochopení UX důležité.

1. Výzkum

Ve výzkumu bychom měli zjistit informace o zákaznících, co chtějí, co řeší během nákupu služby nebo produktu, který i my nabízíme, a co by od webu očekávali. Využít můžeme rozhovory, dotazníky apod. Výstupem takového výzkumu jsou PERSONY.

2. Návrh

Pro vytvořené persony na základě výzkumu se navrhuje web. Návrh by měl vycházet např. z workshopu o návrhu obsahu webu. Tam vyřešíme, co by na webu mělo být, aby to plnilo naše firemní cíle, potřeby zákazníků, vyhovovalo SEO a lišilo se od konkurence.

Takto rozmyšlený obsah se vyfiltruje a roztřídí do informační struktury a dále se pro jednotlivé stránky navrhne rozmístění prvků.

Výstupní formou může být wireframe/prototyp i s texty a případně i základní grafikou, který se na uživatelích otestuje.

3. Testování

Vytvořený prototyp webu, jehož vytvoření zabere zlomek času tvorby celého webu, se otestuje na naší cílové skupině. V jednotlivých scénářích se zjistí, kde jsou úskalí, která se odstraní, a může se přistoupit k dalším krokům – grafickému návrhu, kódování, programování a je to :-). Testování by mělo probíhat opakovaně v celém průběhu.

Pro podrobnější informace doporučuji třeba kurz na SEDUO.

A kolik takovéto UX stojí? Řádově jde o desítky tisíc. Takže má smysl u webu za 100 tisíc a více.