Jak vytvořit poctivý web? Aneb pravda o webech.

28.10.2014
Stanislav Julíček

U nás neexistuje použitelné vzdělání v oblasti tvorby webů. Jedná se o velmi komplikovanou a komplexní oblast, do které zasahuje řada oborů a která se mění extrémní rychlostí. Nejsou tedy dostupné standardy, podle kterých by si zákazník ověřil, že jde o kvalitní firmu či kvalitní produkt. A díky tomu jsou i méně zkušené firmy v oboru jsou velmi sebevědomé a s několika argumenty dokáží obalamutit klienty libovolným směrem.

Po pozitivním úvodu se pojďme velmi jednoduše podívat na 3 oblasti, se kterými je možné se setkat.

Většina trhu – nepřeberný balast – úroveň 3

„Potřebujeme nový web, rychle a není na to moc peněz“

Nejčastější realita většiny webů je taková, že zadavatel chce vytvořit web. Najde někoho, kdo web dělá, ten mu jej nějakým způsobem navrhne, nejčastěji bezbarevnou nebo barevnou úvodní stranu, a to ještě většinou předtím, než se na reálně na tvorbě domluví. Poté si to spolu odklepnou a web se udělá, někdy to vyjde, někdy ne.

Toto je také představa většiny lidí. Pokud se jedná o nedůležitý web, který nemá nic přinést, je to v pořádku, o nic nejde. Ve všech ostatních případech je to problém.

Nejčastější realita je také podpořena faktem, že na web je určen velmi omezený rozpočet někde kolem 10 – 30 tis. Kč. Ovšem i za tyto peníze je možné vytvořit svým způsobem poctivý web.

Ne každá firma potřebuje weby různě testovat a analyzovat, chce jen pěkný web za pěkné peníze a odlišit se od konkurence. Pro tento účel jsou vhodné různé šablony, kterých je nepřeberné množství a po částečné úpravě je velmi málo pravděpodobné setkat se s podobným webem za celou dobu jeho existence. Šablony mají také vyřešenou většinu problémů, které je třeba při tvorbě kompletně nového webu řešit od začátku.

Za „ušetřené peníze“ je poté vhodné se více věnovat jiným oblastem – např. struktuře, obsahu, testování a zlepšování po několika měsících po spuštění anebo online marketingové kampani na jeho rozběhnutí.

Poctivější weby – obecně uznávaný (pod)standard – úroveň 2

„Potřebujeme nový web za 2 – 3 měsíce od kvalitní firmy.“

Zadavatel si uvědomuje, že web pro stabilní firmu s historií nejde udělat za 20 tisíc do příštího pondělí, a pověří svého marketingového pracovníka k vyhledání firmy či dokonce agentury, která weby dělá nebo zajišťuje. Má dostatek referencí a zázemí k vytvoření webu za cca 50 – 80 tis. Kč.

Tlak na cenu je často významný, roli hrají dokonce až jednotky tisíc. Velmi často poté vzniká více práce, protože dodavatel dokáže něco záměrně vynechat atd.

Realizace takového projektu většinou obsahuje úvodní analýzu, která nemusí být zrovna takto nazvána. Bývá v podobě několika sezení, kde se jedná o podobě, představě, zkušenostech z minulosti, zmínění konkurence, provedení po výrobě zadavatele atd. Tak se daná analýza vytvoří třeba jen myšlenkově. Někdy to však není úplně optimální a otázka dodavatele: „Tak jak to chcete?“ je cestou do pekel.

Dále se řeší drátěný model webu a následně grafika, kódování, programování, plnění obsahem, testování, spuštění. Pokud se to skutečně udělá a v drátěném modelu se řeší všechny stránky, nebo všechny typy stránek, v grafice se dělá více než 1 banner do slideshow, více než úvodní strana, v kódování se řeší responsive pro tablety a telefony, v testování funkčnost ve všech prohlížečích, tak potom je to super, a zadavatel dostane web v horních 80% na trhu.

Firmy hledají nejsnadnější cestu s největším ziskem a na webu 2. úrovně je možné zrealizovat velmi vysoké zisky při zanedbání části práce. Proto je nutné mít k dispozici zkušeného externího nebo interního konzultanta, takový stavební dozor webu.

Úroveň 2 je také doprovázena problematikou „vlastních“ redakčních systémů, více v tomto článku.

Poctivý web – všichni ho chtějí, nikdo ho nedostane – úroveň 1

„Potřebujeme lepší web než všechna naše konkurence“

Ihned na začátek, zde se bavíme někde do 5% všech webů. Zadavatelé je chtějí, někdy na ně mají i peníze, ale nedostanou je, protože nenajdou nikoho, kdo by jim je v době, kdy je potřebují dodal.

Pěkně poctivý web popisuje Honza Kvasnička v tomto článku. V souhrnu lze říci, že realizace webu nezačíná navržením vzhledu a nekončí jeho spuštěním, ale začíná daleko dříve několika analýzami a „končí“ sledováním a vyhodnocováním výkonu webu.

Jsou poctivé weby drahé? Ano jsou. Na jedné získané zakázce se však může investice vrátit. Weby jsou většinou o prodeji, nic jiného firmy od svého webu také nečekají. Je potřeba weby vyhodnocovat, výkon a prodejní sílu každého webu jde vyhodnotit, jak prodává, a to poměrně přesně.

Závěrem

Chcete-li jednoduchý web, najdeme dodavatele a zvolíme si šablonu. Chcete-li poctivější firemní web, najdeme kvalitní firmu a vše si řádně ohlídáme. Nebo najmeme konzultanta, který to pohlídá, to je nejčastější varianta, kterou velmi doporučuji.

Chcete-li opravdu poctivou práci a nebojíte se počkat si a připlatit dopředu na to apelujte. Ale pozor, není jednoduché najít takového dodavatele. Může se totiž stát, že bez důsledného dozoru dostanete, za cenu úrovně 1  úroveň 2 nebo i 3 a možná to ani nepoznáte.