Problém projektových manažerů (webových) projektů

Za uplynulá léta v agentuře nebo při práci s jinými agenturami, jsem se setkal s řadou projektových manažerů těch nejrůznějších projektů.

1. Většina z nich bojuje s nedostatkem času, což je nyní vedlejší (doporučuji pracovat s nástroji jako todoist, trello, basecamp). Ale možná i v důsledku toho, vzniká další problém.

2 . A tím je způsob práce, jakým je projektový manažer vnímán zbytkem týmu. Hlavní náplní práce v očích kolegů je pak pouhé přeposílání e-mailů, mezi klientem a specialisty, kteří se na projektu podílí.

Proč tomu tak je a jak to řešit?

Prvním důvodem je nekvalifikovanost, často je pozice projektového manažera přestupním místem někam dál a je obsazována studenty nebo začátečníky v oboru. V lepším případě specialisty, kteří však nemají o tuto práci často pořádně zájem. Přitom se jedná o dosti kvalifikovanou profesi dle daného zaměření. Takový člověk by měl všemu z práce specialistů rozumět, a to alespoň na základní úrovni a umět jednat s klientem, řešit výzvy a problémy, jenž vždy nastanou na obou stranách. Jinak než vzděláním a získáváním zkušeností vyřešení nedosáhneme.

Druhým důvodem může být neúčtování práce projektového manažera a její započítávání do práce někoho jiného. Ten, když ví, že jeho práce není placená, potom pošle úkol na někoho, jehož práce už placená je.

Účtovat práci projektového manažera jako specialisty je velmi důležité. Mnohdy může zastávat i kreativní roli v projektu, řeší předávání a kontrolu práce, konzultace s klientem apod.. A tato práce nesmí být nikde šizena. Je důležité si uvědomit, že klient nevnímá výrazný rozdíl mezi prací programátora, grafika, konzultanta, projektového manažera, PPC či jiného specialisty. Je to pro něj práce jako každá jiná.

Je-li tedy účtována práce hodinově, je třeba měřit práci všech, kteří se na projektu podílí. Např. pomocí nástroje www.toggl.com.

Je-li projekt naceňován dopředu tzv. pevnou cenou, projektový management spolu s rezervou a přirážkami musí být započten do ceny díla.

Velmi důležitý přínos je poté v odlehčení samotným specialistům, část jejich práce se přesouvá na projektového manažera, tedy tam, kam tato práce opravdu patří.

Opačný problém

Vzhledem k výše popsanému může nastat i jiný problém. A to opačný, kdy projektový manažer dělá sám část práce na projektu, kterou má dělat někdo jiný. Důvodem může být snaha zastřít špatné nacenění projektu, kdy specialisté přetahují rozpočet nebo se do něj nevejdou už od začátku. Krátkodobě a výjimečně tato pomoc může pomoci stmelit tým, ale je nutné se z toho poučit, dlouhodobě je to totiž cesta do pekel.